XX posiedzenie Rady Dzielnicy

XX posiedzenie Rady Dzielnicy

Po dość długiej przerwie, dnia 20 lipca 2021 roku odbyło się XX posiedzenie Rady Dzielnicy, które pokrótce postaram się dla Państwa streścić.

Co udało się zrobić?

  • Wykonana została nakładka asfaltowa na drodze prostopadłej do ul. M. Kopernika. Z jednej strony drogi osadzono również krawężniki, które spowodowały dla mieszkańców pewne niedogodności, dlatego koniec prac zakończył się awanturą. Zapewne nie pierwszą i nie ostatnią, ponieważ tak to już bywa, że każda z inwestycji w naszej dzielnicy wywołuje wśród mieszkańców skrajne emocje.
27.05.2021
03.06.2021
02.07.2021
  • Mieszkańcy ul. Mostowej doczekają się progu zwalniającego na swojej ulicy. Postawienie znaku ograniczającego prędkość i tak nie byłoby przestrzegane. Jest więc szansa, że prędkość samochodów na tym wąskim odcinku drogi zostanie zredukowana i poprawi się poziom bezpieczeństwa.
  • Prace remontowe na kładce przy oczyszczalni ścieków trwają w najlepsze. Połowa mostu jest już wypiaskowana i pomalowana. Od spodu wymienione zostaną stalowe elementy podtrzymujące. Drewno na pomost suszy się już w suszarni. Na koniec prac przeprowadzona zostanie próba obciążeniowa.
Kładka – 26.06.2021
Kładka – 26.06.2021
  • Punkt szczepień w Dzielnicowym Domu Ludowym został na razie zlikwidowany. Sala został posprzątana. Zwolnienie sali pozwoli nam na realizację wielu ciekawych inicjatyw.
Seniorzy żałowali, że ten czas tak szybko minął.
Dzieci udowodniły, że mają wyobraźnię i talent.
  • Z sukcesem realizowane są zajęcia komputerowe w ramach Budżetu Obywatelskiego „Aktywne Białobrzegi”. Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie, ponieważ finansuje je Urząd Miasta. Zadania realizowane są przez Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Białobrzegi”. Skorzystała z nich już pierwsza grupa dorosłych, seniorów oraz dzieci i młodzieży.
Zamontowane zostały kamery na elewacji DDL.
  • Na Dzielnicowym Domu Ludowym zamontowany został system monitoringu wizyjnego. Poprawiła się równocześnie sytuacja związana z chuligańskimi wybrykami.
Plakat promujący Jubileusz 35-lecia Jubileusz 35-lecia Kapeli Ludowej „Białobrzeżanie”. Projekt graficzny Sebastian Wieczorek

Jubileusz 35-lecia Kapeli Ludowej „Białobrzeżanie”

Uda się zrealizować Jubileusz 35-lecia Kapeli. Pomocy udzielili: Pani Dyrektor Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza Dorota Cząstka, Koło Gospodyń Białobrzeskich oraz Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Białobrzegi”. Oficjalny koncert odbędzie się w RCKP, 4 sierpnia o godzinie 18.00. Zawisły już plakaty i rozdane zostały zaproszenia.

Na co aktualnie czekamy?

Plac zabaw ma zostać wykonany do końca września. Termin ten zbliża się więc wielkimi krokami.

Niestety w sprawie ul. Jeleniówka od kwietnia nic nie drgnęło. Szerzej pisaliśmy o sytuacji na tej ulicy w artykule „Kajakiem po ul. Jeleniówka”.

Sekretarz Rady Dzielnicy,
Sebastian Wieczorek