Konkurs Piosenki Polskiej

Konkurs Piosenki Polskiej

W dniu 29 maja 2023 roku w Dzielnicowym Domu Kultury w Krośnie – Białobrzegach odbył się VII Międzyszkolny Konkurs Piosenki Polskiej ”Cudze chwalicie, swego nie znacie” pod patronatem Prezydenta Miasta Krosna Piotra Przytockiego.

Konkurs odbył się w 3 kategoriach wiekowych: klasy 1-3, klasy 4-5 oraz klasy 6-8.

Każdy uczestnik wykonał jedną piosenkę polską. Jury przy ocenie brało pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację treści, muzykalność oraz poczucie rytmu.


W poszczególnych kategoriach przyznano następujące nagrody.

I kategoria- uczniowie klas 1-3

miejsce- Maja Giemza SP 3

II miejsce- Wiktoria Żółkoś SP 3

III miejsce- Brygida Tomaszewska SP 8

II kategoria – uczniowie klas 4-5

I miejsce- Milena Gonet SP 8

II miejsce- Kamila Pietrukaniec SP 3

II miejsce- Maja Ryzner SP 10

III miejsce – Hanna Bacher SP 8

III kategoria- uczniowie klas 6-8

I miejsce- Nina Brongel SP 3

II miejsce- Nikola Olszewska SP 8

III miejsce- Michał Bonar SOS-W

Wyróżnienie:

Barbara Dubis – SOS-W

Nikola Harmasz – SOS-W


Organizatorami konkursu była Szkoła Podstawowa nr3 im. Marii Konopnickiej w Krośnie, Rada i Zarząd Dzielnicy Białobrzegi oraz Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Białobrzegi.

Dziękujemy wszystkim za współpracę, udostępnienie sceny w Domu Ludowym, Panu Prezydentowi Piotrowi Przytockiemu za patronat.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody a wszyscy wykonawcy dyplomy uczestnictwa, słodki upominek oraz pamiątkowe magnesy z logo konkursu .

Urszula Wysocka

Materiały: SP3 Krosno