Pozbądź się azbestu

Pozbądź się azbestu

Masz na terenie swojego gospodarstwa domowego wyroby zawierające azbest? Złóż wniosek, a odbierzemy od Ciebie ten niebezpieczny odpad. Po raz kolejny w naszym mieście będzie prowadzona bezpłatna akcja usuwania azbestu. Urząd Miasta sfinansuje mieszkańcom Krosna załadunek, transport i utylizację.

Azbest – odpad często spotykany

Najczęściej spotykanym w Polsce wyrobem zawierającym azbest jest eternit czyli materiał budowlany będący mieszanką cementowo – azbestową. Materiał ten jeszcze można zaobserwować na dachach budynków, ale był używany także do wyrobu płyt elewacyjnych oraz rur.\

Krosno pozbywa się azbestu

Krosno od 2002 roku uczestniczy w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”. Dodatkowo miasto realizuje „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krosna na lata 2009 – 2032”. W ubiegłych latach Urząd Miasta Krosna finansował odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z własnych funduszy oraz dofinansowań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Darmowy odbiór wyrobów z azbestu realizujemy już od 2002 roku. W tym czasie łącznie usunęliśmy już prawie 770 ton tych odpadów
Rocznie średnio przyjmujemy ponad 20 zgłoszeń. Z reguły jest to ponad 20 punktów odbioru, z których utylizujemy ok. 30 ton azbestu

mówi Małgorzata Bocianowska Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna.

Co zrobić aby pozbyć się azbestu?

Każdy mieszkaniec może zgłosić chęć pozbycia się wyrobów azbestowych ze swojej posesji, a miasto zapewnia darmowy odbiór i transport tego szkodliwego odpadu na miejsce właściwego składowania. Wystarczy wypełnić wniosek i formularz inwentaryzacyjny i w terminie do dnia 30 marca 2021 r. złożyć w Urzędzie Miasta Krosna (decyduje data wpływu).

Kliknij i POBERZ WNIOSEK I FORMULARZ.

Szczegółowe informacje w sprawie akcji można uzyskać pod numerem tel. 13 47 43 666.

Źródło informacji: www.krosno.pl