W ZUO ruszyła budowa instalacji biologicznej

W ZUO ruszyła budowa instalacji biologicznej

Rozpoczęły się prace związane z modernizacją i rozbudową instalacji biologicznej w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie. Wszystkie procesy biologicznego przetwarzania odpadów będą prowadzone w 22 szczelnie zamkniętych bioreaktorach, wyposażonych w specjalne biofiltry do oczyszczania powietrza poprocesowego. Dzięki procesowi oczyszczającemu do atmosfery uchodzić ma powietrze oczyszczone i pozbawione uciążliwych zapachów.

– W postępowaniu przetargowym postawiliśmy bardzo wysokie wymagania w zakresie ograniczenia uciążliwości zapachowej. Wykonawca zapewnia nas, że spełni te wymagania oraz że skuteczność biofiltra będzie wynosić ponad 90 proc., a zastosowane w niej rozwiązania technologiczne będą gwarantować pełną hermetyzację procesów – mówi  Janusz Fic, prezes MPGK – Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. – Postawiliśmy nie tylko na rozwiązania nowoczesne, ale i przyszłościowe, spełniające najbardziej rygorystyczne wymogi unijne – dodaje Janusz Fic. 

Aktualnie prowadzone prace

Trwa budowa instalacji biologicznej w krośnieńskim ZUO

Niebawem rozpocznie się budowa hali przygotowania odpadów zielonych i innych bioodpadów. W hali tej będzie następował proces czasowego magazynowania i rozdrabniania odpadów zielonych. Powstanie tutaj również hermetyczna kompostownia, w której odbywać się będzie całość procesów przetwarzania biologicznego odpadów w warunkach tlenowych. Jednak zanim to nastąpi muszą zostać najpierw ukończone prace ziemne, związane z zagospodarowaniem terenu i lokalizacją powstającej infrastruktury oraz całego zaplecza technicznego.

– Odpady komunalne są nieodłącznym elementem naszej egzystencji. Często kojarzą się z uciążliwościami i z nieprzyjemnymi zapachami, ale to nie oznacza, że nie mamy rozwiązywać problemów związanych z gospodarką odpadami. Wręcz przeciwnie – gminy są zobowiązane do rozwiązania tych problemów. Uważam jednak, że powinniśmy wdrażać takie rozwiązania i stosować takie technologie, aby jak najmniej ciążyć otoczeniu. Dlatego po zakończeniu prac nasza nowa instalacją będzie neutralną dla środowiska i otoczenia – podkreśla prezes MPGK Krosno Janusz Fic.

Modernizację i rozbudowę tej inwestycji wykonuje firma AK NOVA z Poznania. Wartość wszystkich prac to blisko 25 mln zł (netto). Prace mają zakończyć się w I kwartale 2021 r. Inwestycja ta jest częścią projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w regionie południowym województwa podkarpackiego”, który integruje 28 podkarpackich samorządów.

Źródło informacji: www.krosno.pl, Zdjęcia: MPGK Krosno