XV posiedzenie Rady Dzielnicy

XV posiedzenie Rady Dzielnicy

Ostatnie posiedzenie Rady Dzielnicy miało miejsce 8 września 2020 roku. Poruszanych było na nim wiele ważnych kwestii dla mieszkańców naszej Dzielnicy i Miasta. Było o nowej edycji Budżetu Obywatelskiego, o ustaleniu granic wzdłuż Wisłoka i ustalenia przebiegu ul. Skrajnej, dyskutowaliśmy o kolejnej podwyżce opłaty za śmieci. Przygotowujemy się również do Jubileuszu 35-lecia Kapeli Ludowej “Białobrzeżanie”.

Budżet Obywatelski 2021

Projekt ogólnomiejski – modernizacja boiska przy szkole Podstawowej nr 3.

Mieliśmy przyjemność gościć Panią dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 i Panią Przewodniczącą Rady Rodziców. W pierwszej kolejności Pani Dyrektor podziękowała za otwartość i przychylność ze strony Rady Dzielnicy oraz chęć współpracy. Przedstawiony projekt jest kopią tego z ubiegłego roku i ma polegać na stworzeniu boiska wielofunkcyjnego. Obejmuje on m.in.:

  • utylizację starej nawierzchni boiska. Jest to bardzo kosztowny element modernizacji boiska.
  • nałożenie nowej nawierzchni i namalowanie linii
  • zakup i montaż 4 koszy do koszykówki oraz 2 słupków do siatkówki
  • zakup i montaż 2 stolików do gry w szachy
  • krzesełka stanowiące trybuny
  • 2 kosze na śmieci
  • stojaki na rowery wraz ze stacją pompowania rowerów
  • oświetlenie i monitoring
  • nasadzenie drzewek i krzewów
Projekt został przydzielony do grupy projektów ogólnomiejskich, ponieważ wartość przekracza przydzielone 120.000 zł dla dzielnicy Białobrzegi oraz dlatego, że remontowany obiekt jakim jest przyszkolne boisko jest obiektem ogólnodostępnym. Oznacza to, że każdy mieszkaniec miasta może z niego skorzystać stosując się do regulaminu.
 

Projekt dzielnicowy – remont ul. Jeleniówka.

Radny Kazimierz Zdziarski złożył projekt na realizację remontu drogi Jeleniówka. Jest to droga, o której remont walczą od 15 lat okoliczni mieszkańcy. Został już opracowany kosztorys na kwotę 100.000 zł i na taką kwotę została oszacowana realizacja z puli przyznanej na dzielnicę.

Obydwa pomysły zyskały jednogłośnie poparcie Radnych.

Jeśli nic się nie zmieni nasza dzielnica wystartuje z dwoma projektami – jednym ogólnomiejskim i jednym dzielnicowym. Pozyskane głosy pozwolą na realizację przynajmniej jednego z tych projektów. Zdobycie głosów dla drugiego zadania będzie wymagało bardzo dużej mobilizacji mieszkańców. Przy braku konkurencyjnych projektów w ramach dzielnicy teoretycznie osiągalne jest wykonanie obydwu zadań.

Budżet Obywatelski 2020

Jak wiemy, żaden z projektów nie został jeszcze zrealizowany. Przewodniczący Zarządu A. Wilk wystosował pismo do Pana Prezydenta w którym zadał pytanie kiedy inwestycja zostanie zrealizowana. Pan Prezydent nie zdążył jeszcze na nie odpisać. W piśmie tym, Pan A. Wilk prosił również możliwie najszybsze przystąpienie do nałożenia warstwy bitumicznej na utwardzonej ścieżce, ponieważ kamienie, którymi utwardzono ścieżkę obluzowują się i obsypują. Ścieżka więc niszczeje i niewskazane jest odkładanie w czasie tej inwestycji.

Projekt „Aktywne Białobrzegi” został również przełożony ze względu na pandemię i trudny okres dla budżetu miasta na późniejszy czas. Prawdopodobnie zostanie zrealizowany w przyszłym roku, ale szczegółów nie znamy.

Uregulowanie spraw granicy na rzece Wisłok wzdłuż teoretycznej ul. Skrajnej

Jest szansa na uregulowanie granic wzdłuż rzeki Wisłok. Przewodniczące Zarządu Andrzej Wilk zwrócił się do Wydziału Geodezji w sprawie wyznaczenia granic, którędy przebiega ścieżka zwana ul. Skrajną. Określenie granic miało na celu m.in. wyznaczenie jej po to, aby ścieżkę móc kosić. Wydział Geodezji niestety nie wyznaczył w terenie, którędy ścieżka faktycznie powinna przebiegać, natomiast opracował mapy z propozycją wyznaczenia nowego brzegu rzeki, czym zaskoczył Przewodniczącego Zarządu. Nowa granica rzeki wchodzi na grunty Urzędu Miasta i działki prywatne. Granicę poprowadzono po najwyższych krawędziach skarp.

Kwestia uregulowania granic i aktualizacji map spoczywa na Prezydencie Miasta Krosna. Miasto wychodzi z propozycją, aby te kwestie uregulować wspólnie z mieszkańcami, którym regulacja brzegów przesunęła granicę, przez co stracili część gruntów. Takie rozwiązanie ma być zrealizowane wspólnie dzieląc się kosztami. Szczegóły poznamy na spotkaniu 29 września.

Zmiany te, to obosieczny miecz

Wraz z wyznaczeniem granic Wisłoka podjęte mają zostać działania w kwestii wyznaczenia nowego przebiegu ścieżki. Ponieważ linia brzegowa ma zostać przeniesiona na wysokość grzbietu skarp, oznacza to, że kolejne metry należałoby zabrać mieszkańcom na wydzielenie „ulicy”. Wiązałoby się to z przesunięciem również ich ogrodzeń i zajęciem części, już i tak pomniejszonych działek. Brak możliwości wyznaczenia nowego śladu ul. Skrajnej, w przypadku, gdy mieszkańcy się na to nie zgodzą, może być argumentem do usunięcia ulicy z map Krosna. W trakcie posiedzenia Rady pojawiły się głosy, że skoro nie ma faktycznej ulicy, to nie powinno być adresów przy tej ulicy. Kwestie te nie były wcześniej konsultowane z zainteresowanymi mieszkańcami, chociaż skutki i związane z tym niedogodności są dla nich dalekosiężne.

Aby poprzeć argument o skutkach związanych z aktualizacją danych adresowych przedstawiamy listę instytucji i dokumentów o których warto pamiętać aktualizując dane w związku ze zmianą adresu zamieszkania.

Jubileusz 35-lecia Kapeli Ludowej „Białobrzeżanie”

Rozpoczęliśmy działania zmierzające do organizacji Jubileuszu 35-lecia istnienia Kapeli. Chcemy to zrobić z rozmachem. Osobą, która podjęła się tego zadania jest Przewodniczący Rady – Pan Andrzej Kątny. Szczegóły poznamy już niedługo. Obchody jubileuszowe planowane są na listopad.

Sekretarz Rady
Sebastian Wieczorek