Zostań strażakiem!

Zostań strażakiem!

🚒🚒🚒 ZOSTAŃ STRAŻAKIEM 🚒🚒🚒
Zapraszamy wszystkich chętnych do dołączenia do naszej jednostki! Jeśli lubisz dreszczyk emocji, interesujesz się tematyką pożarnictwa i ratownictwa, chciałbyś pomagać innym – dołącz do Nas!

✅ Kandydat/kandydatka do służby w Ochotniczej Straży Pożarnej powinien/powinna:
👉 zgłosić się poprzez wiadomość na naszym Facebooku: OSP Krosno-Białobrzegi lub znajomego strażaka OSP,
👉 mieć ukończone 18 lat,
👉 być gotowym/gotowa, aby w razie potrzeby nieść pomoc innym,
👉 wykonywać użyteczne prace na rzecz stowarzyszenia, jakim jest OSP,
👉 współpracować z innymi członkami stowarzyszenia,
👉 zapoznać się ze specyfikacją jednostki, wyposażeniem, obsługą podstawowego sprzętu pożarniczego i jego konserwacją.

✅ Dzieci i młodzież szkolną w wieku 12-18 lat zapraszamy do naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej! Główne cele MDP to:
👉 zapoznanie się z przepisami przeciwpożarowymi,
👉 teoretyczna i praktyczna nauka zasad udzielania pierwszej pomocy,
👉 rozwijanie sprawności fizycznej poprzez udział w zawodach sportowo-pożarniczych,
👉 podejmowanie działań pożytecznych dla OSP oraz społeczeństwa Krosna,
👉 podnoszenie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Chcesz do nas dołączyć – skontaktuj się z nami:
Facebook: OSP Krosno-Białobrzegi