Dodatkowe przejście dla pieszych na ul. Krakowskiej

Dodatkowe przejście dla pieszych na ul. Krakowskiej

Od około miesiąca funkcjonują na ul. Krakowskiej nowe przejścia dla pieszych. Mieszkańcy czekali na nie od bardzo dawna. Brak możliwości przedostania się na drugą stronę ulicy doskwierał szczególnie użytkownikom, którzy poruszali się od lub w stronę ul. Drzymały. Do tej pory skrzyżowanie to miało być przebudowane w związku z planowaną budową “obwodnicy północnej”. Ponieważ projekt nie trafił do realizacji, odblokowana została możliwość modernizacji tego newralgicznego odcinka. Kolejne przejście ulokowane było dopiero 100 metrów dalej w stronę ul. Hutniczej. To bardzo dobra decyzja, która cieszy mieszkańców. Nie tylko poprawia bezpieczeństwo, ale i wygodę wszystkich, którzy chcą przejść przez ulicę.

O utworzenie tego przejścia dla pieszych wielokrotnie wnioskowali zarówno mieszkańcy jak i Radni naszej dzielnicy. Bardzo dziękujemy i cieszymy się, ze w końcu się to udało!

SW